Розділ робіт: Комп’ютерні дисципліни

Розробка програмного засобу автоматизації процедур ведення клієнтської бази банку СКБД Access

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ   5

1.1       Поняття банківської системи, її елементи. 5

1.2 Роль інформаційних технологій у функціонуванні банківської системи. 10

1.3 Процедури управління клієнтською базою банку. 16

РОЗДІЛ ІІ. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВЕДЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ БАНКУ.. 22

2.1       Розробка структури інформаційної системи. 22

2.2       Модель бази даних. 23

2.3       Програмна реалізація системи ведення клієнтської бази банку. 29

Висновки. 38

Список використаної літератури. 40

 Висновок:

Результатом даної курсової роботи є  створення програмного додатку до автоматизованої системи формування і ведення клієнтської бази банку.

У роботі наведена оцінка сучасного стану проблеми, опис об'єкта дослідження й  характеристика предмета проектування.

Показано, що банківська система – це сукупність банківських установ, які займаються банківською діяльністю на постійній професійній основі, взаємодія між якими та навколишнім середовищем породжує самостійну багаторівневу економіч...

Розробка бази даних для відділу кадрів «Перевальський ремонтно-механічний завод»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ

1.1 Поняття бази даних. Призначення і види систем управління базами даних

1.2  Робота з вікном бази даних. Створення баз даних

1.3  Робота з запитами до баз даних

1.4 Робота з формами в Access

2.  РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ «ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2.1 Створення таблиць бази даних

2.2  Розробка схеми даних

2.3 Створення запросів

2.4 Створення форм

2.5 Створення звітів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Керована 2D анімація

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Поняття та особливості створення  керованої 2D  анімації

1.1. Анімація як форма представлення мультимедійної інформації

1.2. Технології та принципи створення

2. Характеристика основних технологій створення 2D анімації

2.1. GIF-анімація

2.2. Флеш-анімація

2.3.Робота із звуком в Інтернет

2.4. Відео на Веб-сторінці

2.5. Зображення iPIX

2.6. Плагіни для браузерів

3. Приклад створення об’єкту 2D-анімації

Обробляємо слої, створюємо копії.

Висновок

Список використаних джерел
Створення коміксів та карикатур

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Комікс та карикатура як від графіки та особливості їх створення сучасними програмними засобами

1.1. Карикатура, шарж, комікс як різновиди газетно- журнальної графіки

1.2. Характеристика програмного забезпечення створення коміксів та карикатур

Розділ ІІ. Практичні аспекти створення коміксів та карикатур засобами програми Adobe Photoshop

2.1. Характеристика основних етапів створення коміксів

2.2. Інструменти створення карикатур засобами Photoshop

Висновок

ЛітератураВисновок:

Бажання й уміння художників донести своє мистецтво до кожного недостатньо. Треба, щоб і самі глядачі пішли назустріч художнику, доклали зусиль зрозуміти внутрішній зміст того або іншого твору, його таємну красу. Розуміння особливостей художнього образу в графічних творах прийде до людини лише в тому випадку, якщо вона буде не тільки відвідувати виставки й музеї, але буде замислюватися над творами, удивлятися в роботи художників-графіків, намагаючись вникнути в причину їх чарівності й впливу н...

Розробка бази даних «Організація роботи магазину «Мебельщик»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 18 + база даних стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП

1.     ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

2.     ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

3.     СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

3.1.     Коротка характеристика СУБД MS ACCESS

3.2.     Створення таблиць

3.3.     Створення запитів

3.4.     Створення форм

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Додаток А. Таблиці БД

Додаток Б. Форма БД

Додаток В. Звіти БД
Нові функції MS Office 2007

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Загальна характеристика особливостей microsoft office
1.1. Загальна характеристика та огляд наборів системи Microsoft Office
1.2. Огляд інтерфейсу користувача Microsoft Office
Розділ іі. Огляд нових функцій основних компонентів microsoft office
2.1. Відомості про Microsoft Word
2.2. Microsoft Excel
2.3. Microsoft Office Access
2.4. Microsoft Power Point
2.5. Microsoft Outlook
3. Практична частина
3.1. Практичне використання нових функцій Microsoft Word
3.2. Практичне використання нових функцій Microsoft Excel
Висновки
Використана літератураВисновок:

Отже, перед нами зовсім інший офіс. Він пропонує ширші можливості для роботи й зовсім не вимогливий до ресурсів. Програму Microsoft Office 2007 так добре продумали, що мимоволі запитуєш: а чи Microsoft це? Порівняно з Windows Vista цей продукт відмінно працюватиме на будь-якій конфігурації. Не пошкодуйте кількох вечорів для ознайомлення з новим пакетом – він вартий цього.
Пакет Office 2007 є ключовим компонентом системи Microsoft Office System. Цей пакет дозволяє забезпечити взаємозв'язо...

Аппаратные и программные средства глобальных компьютерных сетей.

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 25 грн.


Змiст:

1. Internet-технологии: назначение, принципы и особенности использования
2. Программные и технические средства создания и функционирования Internet сетей
Практическое задание
Список литературы