Розділ робіт: Товарознавство

Експертиза кисломолочного сиру та особливості його митного оформлення при переміщенні через митний кордон України

Тип роботи: Array
Об'єм: 85 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1 Аналітичний огляд літератури

1.1 Стан ринку кисломолочного сиру

1.1.1. Аналіз світового виробництва досліджуваного товару

1.1.2. Аналіз світової торгівлі

1.1.3. Аналіз українського ринку товару

1.1.4. Аналіз попиту та споживання

1.1.5. Аналіз цін на сир в Україні

1.2 Сучасний асортимент та класифікація кисломолочного сиру

1.2.1. Місце кисломолочного сиру в загальній класифікації сиру

1.2.2. Асортимент кисломолочного сиру

1.2.3. Класифікація кисломолочного сиру

1.3 Вимоги до якості кисломолочного сиру

1.3.1. Органолептичні показники якості кисломолочних сирів

1.3.2. Фізико-хімічні показники якості кисломолочних сирів

1.3.3. Мікробіологічні показники кисломолочного сиру

1.3.4. Вміст токсичних елементів у кисломолочному сирі не повинен перевищувати гранично допустимих рівнів, зазначених у таблиці 1.5.

Розділ 2 Характеристика об’єкта та методів дослідження

2.1 Аналіз асортименту кисломолочного сиру

2.2 Характеристика об’єкта дослідження

2.3 Характеристика методів дослідження

Розділ 3 Експертиза кисломолочного сиру

3.1 Філія ТДВ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» Групи компаній «Молочний Альянс

3.2 Організація проведення експертизи партії кисломолочного сиру

3.3 Проведення експертизи партії кисломолочного сиру

3.2.1. Маркування та пакування

3.2.2. Лабораторні дослідження

3.4 Оформлення результатів експертизи партії кисломолочного сиру

Розділ 4 Митне оформлення партії кисломолочного сиру

4.1 Класифікація кисломолочного сиру для митних цілей

4.2 Укладання зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу партії кисломолочного сиру

4.3 Аналіз пакету документів, що поданий до митного оформлення партії кисломолочного сиру

4.3.1. Порядок митного оформлення кисломолочного сиру

4.3.2. Документи для митного оформлення кисломолочного сиру

4.3.3. Нарахування митних платежів

Розділ 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

5.1 Аналіз умов праці на підприємстві

5.2 Санітарна підготовка виробництва

5.2.1. Санітарна підготовка персоналу

5.2.2. Підготовка мийних та дезінфікуючих засобів

5.2.3. Підготовка виробничих приміщень

5.3 Забезпечення безпеки праці під час виконання основних видів робіт

5.4 Стан захищеності об’єкта господарювання від надзвичайних ситуацій

Висновки

Перелік джерел посилань
Особливості асортименту та порівняльна характеристика якості вітчизняного молочного шоколаду, що реалізується на ринку країни через роздрібну мережу

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

I.  Теоретична частина

1.1  Аналіз сучасного ринку шоколаду в Україні

1.2  Технологія виготовлення молочного шоколаду

1.3 Фактори, що впливають на споживчі властивості молочного шоколаду

1.4  Класифікація та асортимент молочного шоколаду

1.5. Вимоги до якості молочного шоколаду

II.    Практична частина

2.1  Коротка організаційна характеристика діяльності ТОВ «Фора» м.Бородянка

2.2  Аналіз асортименту молочного шоколаду, що реалізується  ТОВ «Фора» м.Бородянка

2.3  Фактори оптимізації асортименту молочного шоколаду у ТОВ «Фора» м. Бородянка

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Отже, у даній курсовій роботі було проведено дослідження асортименту та якості вітчизняного молочного шоколаду.

Шоколад - це кондитерський виріб, що складається з шоколадної маси, начинки, або без неї, сформований у вигляді плиток, батонів або фігур різних обрисів.

До категорії «Молочний» попадає шоколад зі збільшеним вмістом сухого молока і частки какао 25-40%. (Саме винайдення сухого молока в кінці ХІХ століття дозволило  «освітлити» шоколад).

Державний стандарт України на...

«Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку Марківських сирів» (за матеріалами підприємства ПП СПФ «Агро»)

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 108 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТА АСОРТИМЕНТУ ТВЕРДИХ СИЧУГОВИХ СИРІВ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНІ

1.1.         Дослідження особливостей ринку сичугових сирів України

1.1.1.  Сучасний стан та перспективи розвитку ринку твердих сичугових сирів

1.1.2.  Загальна характеристика асортименту твердих сичугових сирів

1.2. Товарознавча характеристика і асортимент твердих сичугових сирів

1.2.1. Тверді сичугові сири та їх споживні властивості. Характеристика твердих сичугових сирів як продукту харчування

1.2.2. Класифікація твердих сичугових сирів

1.2.3. Технологія виробництва твердих сичугових сирів та вплив окремих операцій на якість

1.2.4. Вимоги до якості, пакування та зберігання твердих сичугових сирів

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Характеристика організації ВАТ «Марківський сироробний завод»

2.2. Об’єкт та методи дослідження

2.2.1. Технологія виробництва та організація контролю якості твердих сичугових сирів

2.3. Дослідження показників якості твердих сичугових сирів

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ПОЛІТЕКОЮ НА ВАТ «МАРКІВСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД»

3.1. Дослідження ефективності маркетингової діяльності

3.2. Шляхи оптимізації асортименту та підвищення якості твердих сичугових сирів

3.3. Пропозиції щодо покращення організації продажу твердих сичугових сирів на підприємстві

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Сири - це концентровані білкові продукти, які отримують створоженням молока, обробкою згустку з наступним дозріванням сирної суміші. За свої високі смакові якості сир здавна вважався одним з найсмачніших і найцінніших продуктів харчування.

У першому розділі магістерської роботи було проведено  дослідження  ринку та асортименту твердих сичугових сирів в Україні.

Серед великого вибору продуктів харчування сир на сьогоднішній день є одним з найбільш багатофункціональних харчових прод...

Особливості технології сирів

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури

1.1. Загальна характеристика сирів

1.1.1. Значення та властивості сирів

1.1.2. Асортимент сирів

1.2. Характеристика сировини для вироблення сирів

1.3. Технологічний процес виробництва сирів

1.4. Характеристика властивостей та процесу переробки молока, яке використовується для виробництва сиру

1.5. Мета і завдання досліджень

Розділ 2. Експериментальна частина

2.1. Організація, об’єкти, предмет та основні методи дослідження

2.1.1. Методика визначення фізико-хімічних показників якості молока, що використовується при виробництві сиру

2.1.2. Дослідження якості підсирної сироватки у процесі обробки сирного згустку

2.2. Дослідження якості

2.3. Обробка результатів досліджень

Висновки до розділу

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Сири – це  концентровані білкові продукти, які отримують створоженням молока, обробкою згустку з наступним дозріванням сирної суміші. За свої високі смакові якості сир здавна вважався одним з найсмачніших і найцінніших продуктів харчування.

Серед великого вибору продуктів харчування сир на сьогоднішній день є одним з найбільш багатофункціональних харчових продуктів. Сир підходить для різних вікових груп, він задовольняє багато смаків і є надзвичайно корисним. Основною сировиною для виро...

Исследования качества и ассортимента кисломолочных товаров, поступающих на рынок г. Луганска

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

Раздел 1. Товароведческая характеристика кисломолочных  продуктов

1.1. Кисломолочные продукты: понятие, особенности, пищевая ценность

1.2. Характеристика ассортимента кисломолочных продуктов

1.3. Оценка качества кисломолочных продуктов

Раздел 2. Экспериментальное исследование качества и ассортимента кисломолочной продукции

2.1. Характеристика ассортимента кисломолочных продуктов

2.2. Определение органолептических показателей кефира различных производителей

2.3.  Характеристика физико-химических показателей качества исследуемых образцов

Заключение

ЛитератураВисновок:

Высокие пищевые качества кисломолочных продуктов сделали их постоянным и незаменимым сегментом на отечественном рынке.

Разнообразные вкус и качество кисломолочных продуктов зависят от вида микроорганизмов, которые содержатся в этом продукте. Установлено, что молочнокислые палочки (например, ацидофильная и болгарская), а также дрожжи образуют антибиотики, которые воздействуют на кишечную, паратифозную, тифозную, дизентерийную и туберкулезную палочки, а также на гнилостные микроорганизмы....

Звіт з товарознавства (на прикладі магазину ФУРШЕТ)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства-бази практики

2. Самостійна робота прадавця продовольчих товарів 4 розряду у відділах магазину

2.1. Особливості приймання товарів за кількістю та якістю

2.2. Організація робочого місця продавця продовольчих товарів

2.3. Підготовка товарів до продажу

2.4. Організація продажу товарів, обслуговування покупців у відділах, вивчення попиту покупців, надання додаткових послуг

2.5. Ознайомлення з обліком товарно-матеріальних цінностей в магазині

2.6. Участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і оформлення відповідних документів

3. Робота на реєстраторах розрахункових операцій (ЕККА, ККС)

3.1. Безпечні умови праці при роботі на РРО (ЕККА, ККС)

3.2. Організація робочого місця касира-оператора та підготовкою РРО (ЕККА. ККС) до роботи

3.3. Техніка розрахунків з покупцями готівкою, по кредитних картках

3.4. Заключні операції при роботі на РРО (ЕККА, ККС)

3.5.Участь у роботі старшого касира головної каси. Складання касового звіту

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження слід зазначити, що досліджуване підприємство супермаркет «Фуршет» має величезний потенціал розвитку.  Управління формуванням асортименту, встановлення цін і розробка збутової політики на даному етапі здійснюється, враховуючи зв'язки між цими складовими торгівельної діяльності. Але зважаючи на постійно змінну кон'юнктуру ринку, і асортимент, і ціни, і збут необхідно регулярно переглядати і оцінювати результат від введення тих або інших змін.

Про...

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОВАРОВЕДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

Раздел 1. Представление о товароведной экспертизе изделий из стекла

1.1 Факторы влияющие на формирование качества изделий из стекла бытового значения

1.2 Требование к качеству изделий из стекла

1.3 Понятие о товароведной экспертизе, ключевые этапы ее проведения

Раздел 2. Особенности товароведной экспертизы изделий из стекла

2.1 Выбор номенклатуры показателей для экспертизы

2.2 Определение вида поверки и объемов выборки изделия для экспертизы

2.3 Характеристика общих методов и частичных методик проведения экспертизы

Раздел 3. Анализ результатов экспертизы изделий из стекла

3.1 Результат экспертизы по показателям внешнего вида

3.2 Анализ результатов экспертизы по физико-механическим и химическим показателям

Выводы и предложения

Список использованных источниковВисновок:

Стекло – прозрачный (бесцветный или окрашенный) хрупкий материал. Наиболее распространено силикатное стекло, основной компонент которого оксид кремния. Получают его главным образом при остывании расплава, содержащего кремнезем и часто оксиды магния, кальция, бора, свинца и других. Производство стекла возникло в Древнем Египте около 4000 до нашей эры. Изделия из стекла изготовляют выдуванием, прессованием и отливкой. Стекло широко применяется в различных отраслях техники, строительства, промыш...