Розділ робіт: Логістика

Контрольна з логістики, ХНУ, варіант 18

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Теоретична частина

18. Логістична система промислового підприємства: мета створення, перелік основних логістичних операцій.

48. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та функції складів в логістичній системі.

68. Е-логістика. Електронна комерція.

Задача 2

Обґрунтування оптимального обсягу замовлень

Приватний підприємець вклав гроші в бізнес, що спеціалізується на продажу цвяхів. Протягом року він повинен орендувати постійні складські площі і вони повинні бути достатньо великими, щоб можна було розмістити усе замовлення при його прибутті. Підприємець не хвилюється про підтримку резервних запасів, головним чином завдяки надійності постачальника. Подальша співпраця підприємця з постачальником та орендодавцем уможливлює надання ними певних пільгових знижок.

На основі вихідних даних, представлених в таблиці 11, обґрунтуйте логістичне рішення для підприємця щодо визначення оптимального обсягу замовлення, керуючись наступними завданнями.

1. За існуючих вихідних умов, використовуючи метод оптимального обсягу замовлення (ООЗ), визначте, скільки упаковок цвяхів повинен замовляти підприємець за один раз.

2. Уявимо, що усі припущення, прийняті у завданні 1, залишаються в силі, але на додаток до цього постачальник пропонує підприємцю знижку на кількість замовленого товару у формі покриття усіх чи частки витрат на розміщення замовлення. Яким буде нове економічне замовлення для підприємця? (рекомендується оформити розв’язок в табличній формі).

3. Це завдання є продовженням завдання 1; тимчасово проігноруйте умови та відповідь завдання 2. Замість припущень, що представлені у завданні 2, уявіть, що товарний склад пропонує підприємцю орендувати складські площі, виходячи із середньої кількості упаковок, що підлягають зберіганню, а не з їх максимальної кількості, яку іноді отримує підприємець. Плата за збереження 1 упаковки залишається тією самою. Чи зміниться відповідь на завдання 1? Якщо так, то якою буде нова відповідь?

4. Приміть до уваги умови, запропоновані в завданнях 2 і 3. Визначте новий економічний розмір замовлення.

5. Це питання є продовженням завдання 1, тимчасово проігноруйте умови та відповіді на завдання 2,3,4. Підприємець знаходиться в скрутному фінансовому стані і він повинен позичити гроші під певні відсотки, щоб профінансувати закупівлю цвяхів. Повернувшись до завдання 1, визначте новий економічний розмір замовлення враховуючи оптову ціну упаковки цвяхів (Ці) і відсотки за кредити (Вкр.).

6. Приймаючи до уваги усі попередні умови, обґрунтуйте управлінське рішення щодо оптимального обсягу замовлення упаковок цвяхів для підприємця.

Таблиця 11 - Вихідні дані (поваріантні)

Індивідуальне завдання 2

Проектування логістичного рішення щодо вибору постачальника

 Постановка задачі: Побудувати модель здійснення вибору одного із п’яти можливих постачальників певного товару (продукції, сировини, комплектуючих тощо) за методом ранжування.

Розв’язок

 Для побудови моделі необхідно виконати наступні завдання:

Відповідно до спеціалізації Вашого підприємства (організації) виберіть 5 можливих постачальників (виробників, посередників);

Обирає одного із 5 поставників

АОЗТ «Рама» (м. Харків)  ТОВ «ХЗ» (м. Дніпро) ТОВ «Прав» (м. Львів)       АОЗТ «Лада» (м. Ірпень)     АОЗТ «Вола» (м. Запоріжжя))

Обрані критерії

 1.  питома вага нових товарів
 2. рівень цін на товари щодо конкурентів
 3. система знижок
 4. гарантії якості товару, що постачається
 5. ставлення до клієнтів
 6. швидкість реакції на запити замовників

Оцінімо значимість (вагомість) кожного критерію. (Сума значень вагомості по всіх критеріях повинна дорівнювати одиниці) та для кожного критерію встановіть кількісний або якісний показник. Розробимо шкалу оцінювання по кожному критерію (показнику), яка містить ряд його значень або діапазонів значень (не менше трьох ), та визначте відповідну бальну оцінку. Для цього визначити мінімальне і максимально можливе значення критерію. Мінімальному присвоїти значення 1, а максимальному – 5 або 10 балів.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна з логістики, ХНУ, варіант 12

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Теоретична частина

12. Об’єкт логістичних досліджень.

42. Проектування дистрибутивних систем.

62. Оцінка надійності способу доставки.

Практична частина

Задача 2

Обґрунтування оптимального обсягу замовлень

Приватний підприємець вклав гроші в бізнес, що спеціалізується на продажу цвяхів. Протягом року він повинен орендувати постійні складські площі і вони повинні бути достатньо великими, щоб можна було розмістити усе замовлення при його прибутті. Підприємець не хвилюється про підтримку резервних запасів, головним чином завдяки надійності постачальника. Подальша співпраця підприємця з постачальником та орендодавцем уможливлює надання ними певних пільгових знижок.

На основі вихідних даних, представлених в таблиці 11, обґрунтуйте логістичне рішення для підприємця щодо визначення оптимального обсягу замовлення, керуючись наступними завданнями.

1. За існуючих вихідних умов, використовуючи метод оптимального обсягу замовлення (ООЗ), визначте, скільки упаковок цвяхів повинен замовляти підприємець за один раз.

2. Уявимо, що усі припущення, прийняті у завданні 1, залишаються в силі, але на додаток до цього постачальник пропонує підприємцю знижку на кількість замовленого товару у формі покриття усіх чи частки витрат на розміщення замовлення. Яким буде нове економічне замовлення для підприємця? (рекомендується оформити розв’язок в табличній формі).

3. Це завдання є продовженням завдання 1; тимчасово проігноруйте умови та відповідь завдання 2. Замість припущень, що представлені у завданні 2, уявіть, що товарний склад пропонує підприємцю орендувати складські площі, виходячи із середньої кількості упаковок, що підлягають зберіганню, а не з їх максимальної кількості, яку іноді отримує підприємець. Плата за збереження 1 упаковки залишається тією самою. Чи зміниться відповідь на завдання 1? Якщо так, то якою буде нова відповідь?

4. Приміть до уваги умови, запропоновані в завданнях 2 і 3. Визначте новий економічний розмір замовлення.

5. Це питання є продовженням завдання 1, тимчасово проігноруйте умови та відповіді на завдання 2,3,4. Підприємець знаходиться в скрутному фінансовому стані і він повинен позичити гроші під певні відсотки, щоб профінансувати закупівлю цвяхів. Повернувшись до завдання 1, визначте новий економічний розмір замовлення враховуючи оптову ціну упаковки цвяхів (Ці) і відсотки за кредити (Вкр.).

6. Приймаючи до уваги усі попередні умови, обґрунтуйте управлінське рішення щодо оптимального обсягу замовлення упаковок цвяхів для підприємця.

Таблиця 11 - Вихідні дані (поваріантні)

Індивідуальне завдання 2

 Проектування логістичного рішення щодо вибору постачальника

 Постановка задачі: Побудувати модель здійснення вибору одного із п’яти можливих постачальників певного товару (продукції, сировини, комплектуючих тощо) за методом ранжування.

Розв’язок

 Для побудови моделі необхідно виконати наступні завдання:

Відповідно до спеціалізації Вашого підприємства (організації) виберіть 5 можливих постачальників (виробників, посередників);

АОЗТ «ВИНПІТ» (м. Виниця)

Обирає одного із 5 поставників

 1. ООО «Фонтан» (м. Донецьк)
 2. ООО «Фірма» (м. Київ)
 3. ООО «Корова» (м. Донецьк)
 4. ООО «ЛМЛ» (м. Лівів)
 5. ООО «Нора» (м. Полтава)

Обрані критерії

 1. повнота асортименту
 2. рівень цін на товари щодо конкурентів
 3. система знижок
 4. гарантії якості товару, що постачається
 5. ставлення до клієнтів
 6. швидкість реакції на запити замовників

Оцінімо значимість (вагомість) кожного критерію. (Сума значень вагомості по всіх критеріях повинна дорівнювати одиниці) та для кожного критерію встановіть кількісний або якісний показник. Розробимо шкалу оцінювання по кожному критерію (показнику), яка містить ряд його значень або діапазонів значень (не менше трьох ), та визначте відповідну бальну оцінку. Для цього визначити мінімальне і максимально можливе значення критерію. Мінімальному присвоїти значення 1, а максимальному – 5 або 10 балів.

 

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна з логістики, ХНУ, варіант 7

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Теорія

7. Актуальність використання логістики в удосконаленні виробничо-господарської діяльності підприємств України.

37. Штовхаючі та тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці

57. Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні.

Задача 1

 Проектування логістичного рішення щодо ступеня використання у виробничому процесі власних засобів виробництва («Зробити або купити»)

Підприємство виробляє та збуває чотири вироби А, В, С та Д. Відділом постачання проведено аналіз ринку та вивчено світові ціни на ці види продукції. На основі цінових та вартісних показників, представлених в таблицях 3-6 обґрунтуйте управлінське рішення щодо самостійного виробництва потрібних підприємству виробів, або можливості закупівлі їх із зовнішніх джерел, а саме:

1) надайте рекомендації керівництву підприємства щодо можливості закупівлі виробу;

2) визначте розмір прибутку у випадку власного виробництва всіх виробів;

3) встановіть, чи вплинуть рекомендації з закупівлі (пункт 1) на прибуток і якою мірою.

Вхідні дані за варіантом 7

Індивідуальне завдання №1

Застосування АВС аналізу при прийнятті логістичних управлінських рішень

Постановка задачі: Застосовуючи дані підприємства (організації), де працює студент дистанційної форми навчання, провести ABC-аналіз матеріальних запасів та зробити відповідні висновки. Кількість позицій асортименту повинна бути в межах 35 ÷ 50.

Засобами Microsoft Excel (або на міліметровому папері) побудувати криву АВС - аналізу.

Управління в логістиці торкається великої кількості різних об’єктів: широкий асортимент, велика кількість покупців та постачальників, різноманітні вантажі тощо. При цьому підприємець отримує нерівноцінні результати від цих об’єктів.

В економіці добре відоме правило Парето, відповідно до якого безліч керованих об’єктів поділяється на дві неоднакові частини (80/20). Згідно цього правила лише п’ята частина (20%) всієї кількості об’єктів, з якими приходиться мати справу, дають приблизно 80% результатів цієї справи. Внесок решти 80% об’єктів складає лише 20% загального результату. Наприклад, в торгівлі 20% найменувань дає, як правило, 80% прибутку підприємства, решта 80% найменувань товару – лише необхідне доповнення, обов’язковий асортимент.

Широко розповсюджений у логістиці метод АВС пропонує глибший поділ – на три частини.

У загальному випадку АВС - аналіз є методом, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. У даному випадку в основу аналізу покладено припущення, що відносно невелика кількість видів товарів, які повинні неодноразово закуповуватися, складає велику частину вартості всіх товарів, що закуповуються.

Щодо управління матеріальними запасами метод АВС – спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних підмножин А, В та С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС - аналізу необхідно:

1) встановити вартість кожного товару (за закупними цінами);

2) розташувати товари за зменшенням вартості;

3) знайти суму витрат на придбання;

4) розрахувати частку кожної позиції товару в загальній сумі витрат;

5) розташувати асортиментні позиції в порядку зменшення частки в загальній сумі витрат;

6) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальних витратах на придбання.

Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи – А,В,С за їх питомою вагою в загальних витратах на придбання.

Найбільш розповсюдженою є така класифікація:

Група „А”: найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає приблизно 75-80% загальної вартості запасів, але вони складають лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні;

Група „В”: середні за вартістю товари. Їх частка в загальній сумі запасів складає приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні ці запаси складають 30-40% матеріальних ресурсів, які зберігаються;

Група „С”: найдешевші. Вони становлять 5-10% від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу зберігання.

Аналіз АВС показує значення кожної групи товарів. Виходячи з цього, для кожної з трьох груп товарів закладається різний ступінь деталізації під час планування та контролю.

Для А - товарів можна провести такі заходи: точніший аналіз цін закупівель, детальний аналіз структури витрат, всеохоплюючий аналіз ринку, отримання декількох пропозицій від постачальників, більш жорсткі переговори щодо закупівельних цін, ретельніша підготовка замовлень на постачання, регулярний контроль запасів, точніше визначення страхових запасів і т.д.

В-товари — це такі товари, які характеризуються середньо-вартісними величинами. Залежно від їх значення з ними варто працювати або як з А-товарами, або як із С-товарами.

Через велику кількість і низьку вартість С-товарів, головна задача раціоналізації полягає у зниженні витрат на оформлення замовлень і складування. З цією метою можна проводити такі заходи: спрощення оформлення замовлень, зведені замовлення, застосування простих формулювань замовлень, телефонні замовлення, спрощений складський облік, великі партії замовлень, спрощений контроль замовлень, встановлення більш високого рівня страхових запасів і т.д.

Концентрація зусиль на А-товарах чи А-постачальниках не повинна означати, що В- або С-товари чи постачальники залишаються зовсім поза увагою. Однак їх економічний вплив не буде настільки вирішальним, як для А-класу.

Таблиця 1. Вихідні дані для проведення аналізу АВС аналізу

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Дослідження діяльності логістичної компанії DSV «Logistics»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи організації логістичного діяльності в сучасних умовах

1.1 Розвиток логістичної діяльності в Україні

1.2 Роль логістичної діяльності в ефективній роботі підприємства

1.3 Характеристика особливостей процесу надання логістичних послуг

Розділ 2 Організація логістичної діяльності  на прикладі компанії DSV «Logistics»

2.1 Загальна характеристика DSV «Logistics»

2.2 Техніко-економічний аналіз DSV «Logistics»

2.2 Особливості надання логістичних послуг DSV Logistics

Розділ 3 Підвищення ефективності логістичної діяльності DSV «Logistics»

3.1 Особливості формування системи логістичного сервісу в компанії DSV Logistics

3.2 Оптимізація процесу надання логістичних послуг в компанії DSV «Logistics»

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що предметом логістичної діяльності є певний комплекс (набір) відповідних послуг, які надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам. Відповідно об’єктом логістичного сервісу виступають конкретні споживачі матеріальних потоків.

Логістичне обслуговування споживачів може здійснюватися як самим виробником, так і торгово-посередницькою структурою, а також спеціалізованими транспортно-експедиційними фірмами. Це залежить...

Контрольна робота з предмету «Логістика» Варіант 16

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

16. Класифікація логістичних систем

46. АВС-аналіз і XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами

66. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень. Сучасні інформаційні технології в логістиці

Задача 2

Обґрунтування оптимального обсягу замовлень

Приватний підприємець вклав гроші в бізнес, що спеціалізується на продажу цвяхів. Протягом року він повинен орендувати постійні складські площі і вони повинні бути достатньо великими, щоб можна було розмістити усе замовлення при його прибутті. Підприємець не хвилюється про підтримку резервних запасів, головним чином завдяки надійності постачальника. Подальша співпраця підприємця з постачальником та орендодавцем уможливлює надання ними певних пільгових знижок.

На основі вихідних даних, представлених в таблиці 11, обґрунтуйте логістичне рішення для підприємця щодо визначення оптимального обсягу замовлення, керуючись наступними завданнями.

1. За існуючих вихідних умов, використовуючи метод оптимального обсягу замовлення (ООЗ), визначте, скільки упаковок цвяхів повинен замовляти підприємець за один раз.

2. Уявимо, що усі припущення, прийняті у завданні 1, залишаються в силі, але на додаток до цього постачальник пропонує підприємцю знижку на кількість замовленого товару у формі покриття усіх чи частки витрат на розміщення замовлення. Яким буде нове економічне замовлення для підприємця? (рекомендується оформити розв’язок в табличній формі).

3. Це завдання є продовженням завдання 1; тимчасово проігноруйте умови та відповідь завдання 2. Замість припущень, що представлені у завданні 2, уявіть, що товарний склад пропонує підприємцю орендувати складські площі, виходячи із середньої кількості упаковок, що підлягають зберіганню, а не з їх максимальної кількості, яку іноді отримує підприємець. Плата за збереження 1 упаковки залишається тією самою. Чи зміниться відповідь на завдання 1? Якщо так, то якою буде нова відповідь?

4. Приміть до уваги умови, запропоновані в завданнях 2 і 3. Визначте новий економічний розмір замовлення.

5. Це питання є продовженням завдання 1, тимчасово проігноруйте умови та відповіді на завдання 2,3,4. Підприємець знаходиться в скрутному фінансовому стані і він повинен позичити гроші під певні відсотки, щоб профінансувати закупівлю цвяхів. Повернувшись до завдання 1, визначте новий економічний розмір замовлення враховуючи оптову ціну упаковки цвяхів (Ці) і відсотки за кредити (Вкр.).

6. Приймаючи до уваги усі попередні умови, обґрунтуйте управлінське рішення щодо оптимального обсягу замовлення упаковок цвяхів для підприємця.

Таблиця 11 – Вихідні дані (поваріантні)

 

Варіант

1

2

3

4

5

Річний обсяг продажу (Vрічн), упаковок

1000

1500

2000

2000

1500

Вартість розміщення замовлення (Взам), грн.

40

70

65

65

60

Складські витрати в рік за одне таро-місце (Всклад), грн.

2

2

2

1

1

Відсоток за кредит (Вкр), %

1,5

1,5

2

2

2

Вартість упаковки цвяхів (Ці), грн.

40

45

30

25

20

Знижка постачальника:

100% при замовлені понад

450

500

550

1100

600

50% при замовленні

від 120 до 450

Від 200 до 500

Від 250 до 550

Від 250 до 1100

Від 200 до 600

0% при замовленні до

119

199

249

249

199

 

Варіант

6

7

8

9

10

Річний обсяг продажу (Vрічн), упаковок

3000

3000

2500

1000

4000

Вартість розміщення замовлення (Взам), грн.

80

80

70

70

80

Складські витрати в рік за одне таро-місце (Всклад), грн.

1,5

1

1,5

1,5

1

Відсоток за кредит (Вкр), %

1,5

2

2

2

1,5

Вартість упаковки цвяхів (Ці), грн.

35

20

25

55

20

Знижка постачальника:

100% при замовлені понад

2000

1000

800

750

1500

50%

від350 до 2000

від 300 до 1000

від 300 до 800

від 200 до 750

від 550 до 1500

0% до

349

299

299

199

549

Індивідуальне завдання 2

Список використаної літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності технологічного відділу ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. Загальна характеристика ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

1.1. Характеристика ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

1.2. Дослідження організаційної структури і методів управління підприємством

1.2. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Індивідуальне завдання

2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства

Рис. 2.4 Рух основних   фондів на ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

2.2. Аналіз технологічного відділу

2.3. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності технологічного відділу підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТОНАЇ ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Виробнича практика є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по обраній спеціальності та закріплення теоретичних знань. Вона відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів високого рівня.

У ході проходження практики, я закріпив  теоретичні знання й практичні навички з роботи у колективі, навчився спілкуватися і виходити з проблемних ситуацій. Робота, яку я виконував, здалася мені цікавою, оскільки до цього я нічого подібного не робив.

У процесі проходження практики було з...

Звіт з практики (спеціальність логістика) на ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА  ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

1.1. Основні напрямки діяльності  ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

1.2. Аналіз основних техніко-економічних показників  ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік»

1.3. Дослідження організаційно-управлінської діяльності

2. ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ТА РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ТОВ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «КАРГОТРАНСЛОДЖІСТІК»

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИВисновок:

Отже, транспортна-експедиційна компанія  ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік» на сьогодні є одним із лідерів українського ринку вантажоперевезень. Напрямок діяльності підприємства це тентові та негабаритні перевезення (внутрішні та міжнародні).

Послугами  ТОВ Транспортна компанія «Карготранслоджістік» користуються великі промислові компанії, торгово-комерційні і муніципальні підприємства, організації різної форми власності, а також приватні особи.

50% постачальників ТОВ ...